Copyright 2021 - Made bij PE
  • .Nieuwjaar 2021

  • TOULOUSE AIRBUS FACTORIE ZONDAG 17 JANUARI 2021

  • Wordt ook lid van DFN Discord Server

  • In the Air

Om als DFN goed te kunnen functioneren beschikt DFN over een bestuur en commissarissen.
Deze mensen hebben als functie "de kar te trekken".
Ieder heeft in zijn kar zijn bagage oftewel zijn taken.
Hieronder een overzicht van de leden van het bestuur, commissarissen en hun taken.

Wim Jongejan
Ton Broekhuis

wimjongejan - Voorzitter
- Algemene gang van zaken

tonbroekhuis- Ledenadministratie
- Financiën
- Coördinator/Examinator DFN-brevet - - Coördinator DFN dag


René Obbink
Henry Charmant

reneobbink- Server/website beheer
- Coördinator/Examinator ATC-Brevet
- Coördinator FSweekend
- Sessieplanning                                

hennycharmant- Spottersdag
- Fotograaf

 

Commissarissen

Harry Tempelmans Plat
Henny Horenberg
harrytempelmansplat- Administratie ID's en wachtwoorden hennyhorenberg- Helpdesk voor technische ondersteuning